Solicitare informatie. Legislatie

LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 actualizată, privind liberul acces la informaţiile de interes public

HOTĂRÂRE nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public