Informatii de interes public

2022

Declaratie privind asumarea agendei de integritate organizationala 2022

Conform ORDIN Nr. 1134 / 09.07.2020 al MMPS, comunicarea electronica va fi principalul mijloc de comunicare cu publicul.

Pentru inscrierea la cursuri se vor completa si semna si se vor trimite prin e-mail la adresa: crfpa_dolj@yahoo.ro urmatoarele formulare:

Cerere incriere cursuri

Formular consimtamant

Declaratie anti COVID-19

Procedura operationala privind utilizarea comunicarii electronice ca principal mijloc de comunicare

Procedura operationala privind utilizarea comunicarii electronice ca principal mijloc de comunicare