Achizitii publice

2013

C.R.F.P.A. Dolj

Reluare procedura pentru achizitie Servicii de paza 2013
– Fisa de date a achizitiei
– Caietul de sarcini
– Fisa tehnica
– Formulare
Data publicarii: 29.04.2013
Data limita de depunere a ofertelor: 09.05.2013 ora 12:00
Procedura de atribuire: Cerere de oferte – procedura proprie

Documentatie de atribuire – Servicii de paza 2013
– Fisa de date a achizitiei
– Caietul de sarcini
– Fisa tehnica
– Formulare
Data publicarii: 08.04.2013
Data limita de depunere a ofertelor: 18.04.2013 ora 12:00
Procedura de atribuire: Cerere de oferte – procedura proprie

Servicii formare profesionala – 2013
Anunt reluare procedura formare profesionala 2013
Formare profesionala 2013 – decizie CNSC
Suspendare – procedura de atribuire a contractului de achizitie publica a serviciului de formare profesionala 2013
Clarificari – Servicii formare profesionala – 2013
Documentatie de atribuire – Servicii formare profesionala – 2013
– Fisa de date a achizitiei
– Caietul de sarcini
– Formulare
Data publicarii: 29.03.2013
Data limita de depunere a ofertelor: 11.04.2013 ora 12:00
Procedura de atribuire: Cerere de oferte – procedura proprie

Documentatie de atribuire – Servicii de paza 2012
– Fisa de date a achizitiei
– Caietul de sarcini
– Formulare
Data publicarii: 13.04.2012
Data limita de depunere a ofertelor: 24.04.2012 ora 12:00
Procedura de atribuire: Cerere de oferte – procedura proprie

Documentatie de atribuire – Servicii formare profesionala – 2012
– Fisa de date a achizitiei
– Caietul de sarcini
– Formulare
Data publicarii: 11.04.2012
Data limita de depunere a ofertelor: 23.04.2012 ora 12:00
Procedura de atribuire: Cerere de oferte – procedura proprie