Evaluare competente

2018

Centrul Rrgional de Formare Profesională a Adulților Dolj este Centru de Evaluare de Competențe pentru urmatoarele ocupatii:

– Operator introducere, validare si prelucrare date, cod NC 4113.2.1
– Bucatar, cod NC 5122.2.1
– Ospatar (Chelner) vanzator in unitati de alimentatie, cod NC 5123.2.1

2015

Autorizare Centru de Evaluare 2015
Data: 13.07.2015

Incapand cu luna martie 2011 CRFPA Dolj a devenit Centru de Evaluare de Competente pentru urmatoarele ocupatii:

– Operator introducere, validare si prelucrare date
– Bucatar
– Chelner

Infiintare Centru de Evaluare

Informatii despre Centru de Evaluare
Data: 16.01.2014