Formare profesionala

Programele dezvoltate sunt bazate pe competenţe, asigurând, după parcurgerea unui astfel de program, dobândirea abilităţilor şi cunoştinţelor cerute la locul de muncî. Ca rezultat, agenţii economici vor obţine angajaţi cu deprinderi practice iar cursanţii certitudinea că prin abilităţile dobandite sunt pregătiţi pentru muncă.

Întregul proces de instruire teoretică si practică este conceput pe baza unor diagrame profesionale (tip standard), în sistem modular care asigură flexibilitatea si adaptabilitatea formării la nevoile adulţilor. Sistemul modular permite personalizarea formării, prin adaptare la nevoile fiecărui cursant si reluarea procesului până la
însusirea deplină a cunostinţelor prevăzute în programele de formare.

Agenţii economici trebuie să răspundă unor cerinţe ale pieţei forţei de muncă în continuă schimbare datorită perfecţionării continue a tehnologiei şi a necesităţii dezvoltării aptitudinilor de aplicare a acestei tehnologii. Rezultatele formării profesionale trebuie să raspundă acestor necesităţi.

C.R.F.P.A. Dolj are capacitatea de a determina care sunt nevoile dumneavoastră de formare şi ce costuri implică rezolvarea lor. Dacă sunteţi un angajator care are nevoie să-şi pregătească angajaţii pentru a utiliza softul noilor echipamente achiziţionate, contactaţi serviciul Pregătire la cererea clienţilor din cadrul centrului. Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor Dolj va fi capabil să ofere pregătire teoretică şi practică atât în incinta sa, cât şi în locul unde vă desfaşuraţi dumneavoastră activitatea. Sălile de clasă, atelierele şi echipamentele din dotare sunt performante şi la standarde internaţionale. Dacă este mai practic, lectorii noştri pot veni la sediul instituţiei dumneavoastră.